• CBC

  Tri programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom

 • ADRIATIC

  Program prekogranične saradnje sa članicama IPA Jadranskog programa.

 • MED

  Program transnacionalne saradnje Mediterana.

 • SEE

  Program transnacionalne saradnje Jugoistočne Evrope.

Dobrodošli na web stranice Sektora!

Na ovim web stranicama možete naći osnovne informacije koje pruža Sektor za finansiranje programa i projekata pomoći Evropske unije, liste i kategorije aktuelnih programa, te dokumentaciju i pomoć pri njihovoj aplikaciji.