Dokumenti

AFCOS seminar za 2018. godinu održan u Sarajevu


U Sarajevu je od 20. do 22.6. održan AFCOS seminar za 2018. godinu. Seminar je u organizaciji Europskog ureda za borbu protiv prijevara ( OLAF) koji se bavi zaštitom financijskih interesa EU, i održava se svake godine u jednoj od zemalja korisnica sredstava EU.


Na seminaru su, pored učesnika iz institucija iz BIH, učestvovali i predstavnici iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Albanije, Kosova, Ukrajine, Moldavije i Gruzije.


Pored redovitih tema koje se razmatraju na godišnjim seminarima u organizaciji OLAF-a, kao što su funkcioniranje nacionalnog sustava izvješćivanja, prevencije i otkrivanja prijevara i drugih nepravilnosti u raspolaganju sredstvima fondova EU, centralna tema ovogodišnjeg seminara su provedba istraga, najnoviji trendovi i alati.


Iz BIH, pored učesnika iz MFT, koji je i službena kontakt točka za OLAF u BIH, učestvovali su i predstavnici SIPA- e, Tužiteljstva BIH, DEI, Federalnog ministarstva financija, Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu suradnju RS i drugi.