Kontakt

Ministarstvo finansija i trezora BIH
Sektor za finansiranje programa i projekata EU

71000 Sarajevo, Trg BIH 1

Tel : 0387 33 703 024
Fax : 00387 33 703 026
Email : agacan@mft.gov.ba
Website : www.cfcu.gov.ba


Prikaz veće karte