O Sektoru

ministarstvoSektor za finansiranje programa i projekata IPA (CJFU) u sastavu Ministarstva osnovan je da obavlja poslove implementacije predpristupnih fondova EU, a u vezi sa finansiranjem, ugovaranjem, nabavkom, plaćanjem, nadzorom i kontrolom provođenja programa i projekata pomoći Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Odlukom Savjeta ministara BiH o uspostavi sistema kontrole za programe teritorijalne saradnje („Službeni glasnik BiH“ broj 55/16) u Ministarstvu finansija i trezora BiH uspostavljena je funkcija prvog nivoa kontrole troškova, prema kojoj Sektor za finansiranje programa i projekta IPA (CJFU) obavlja funkciju Tijela za kontrolu u IPA prekograničnim i EU programima transnacionalne saradnje koji se implementiraju u podijeljenom i indirektnom sistemu upravljanja.

Tijelo za kontrolu BIH vrši poslove kontrole i ovjere troškova korisnika iz BIH u prekograničnim i transnacionalnim programima s državama članicama EU i zemljama korisnicama IPA-e. Kontrola troškova podrazumijeva provjeru i odobravanje troškova koje su projektni partneri iz BIH prijavili i dokumentovali. Vrši se provjera administrativne, tehničke i finansijske ispravnosti prijavljenih troškova kroz povremeno dostavljanje izvještaja o napretku i finansijskih izvještaja partnera/korisnika iz BIH, kao i kontrola korisnika na licu mjesta, u skladu s ocjenom rizičnosti i godišnjim planom posjeta.