Programi

DTP

Programsko područje obuhvaća devet država članica (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Njemačka – Baden-Württemberg i Bayern, Rumunjska, Slovačka i Slovenija) i pet država koje nisu članice (Bosna i Hercegovina, Moldova, Crna Gora, Srbija i Ukrajina – 4 pokrajine), i sastavljeno je od 69 NUTS2 regija.
Geografski se DTP područje poklapa s teritorijom na koju se odnosi Strategija EU za dunavsku regiju (EUSDR), uključujući sliv rijeke Dunav i planinska područja (kao što su Karpati, Balkan i dio Alpa). To je najveći međunarodni riječni sliv na svijetu. To područje čini petinu teritorije EU i nastanjuje ga oko 114 miliona ljudi. Raznolikost prirodnog okoliša, društveno-ekonomskih i kulturoloških razlika u raznim dijelovima tog područja može se smatrati ogromnim izazovima, ali zapravo predstavlja važne mogućnosti i neiskorišteni potencijal.

WWW