О Сектору

ministarstvoСектор за финансирање програма и пројеката ИПА (ЦЈФУ) у саставу Министарства основан је да обавља послове имплементације предприступних фондова ЕУ, а у вези са финансирањем, уговарањем, набавком, плаћањем, надзором и контролом провођења програма и пројеката помоћи Европске уније у Босни и Херцеговини.

Одлуком Савјета министара БиХ о успостави система контроле за програме територијалне сарадње („Службени гласник БиХ“ број 55/16) у Министарству финансија и трезора БиХ успостављена је функција првог нивоа контроле трошкова, према којој Сектор за финансирање програма и пројекта ИПА (ЦЈФУ) обавља функцију Тијела за контролу у ИПА прекограничним и ЕУ програмима транснационалне сарадње који се имплементирају у подијељеном и индиректном систему управљања.

Тијело за контролу БИХ врши послове контроле и овјере трошкова корисника из БИХ у прекограничним и транснационалним програмима с државама чланицама ЕУ и земљама корисницама ИПА-е. Контрола трошкова подразумијева провјеру и одобравање трошкова које су пројектни партнери из БИХ пријавили и документовали. Врши се провјера административне, техничке и финансијске исправности пријављених трошкова кроз повремено достављање извјештаја о напретку и финансијских извјештаја партнера/корисника из БИХ, као и контрола корисника на лицу мјеста, у складу с оцјеном ризичности и годишњим планом посјета.