Програми

ИПА II програми територијалне сарадње се имплементирају у три различита система управљања и то: ЦБЦ Програм Босна и Херцеговина – Црна Гора се имплементира у директном систему управљања у коме Делегација Европске уније у БиХ има улогу уговорног органа, ЦБЦ Програм Србија – Босна и Херцеговина се имплементира у индиректном систему управљања у коме Министарство финансија Републике Србије има улогу уговорног органа док се програми који укључују земље чланице Европске уније (три транснационална: Дунавски, МЕД и АДРИОН и трилатерални програм прекограничне сарадње Хрватска-БиХ-Црна Гора) имплементирају у подијељеном систему управљања.

 • DTP

  Програмско подручје обухвата девет држава чланица (Аустрија, Бугарска, Хрватска, Чешка Република, Мађарска, Њемачка - Баден-Wüрттемберг и Баyерн, Румуњска, Словачка и Словенија) и пет држава које нису чланице (Босна и Херцеговина, Молдова, Црна Гора, Србија и Украјина - 4 покрајине), и ...

  Више о програму WWW
 • IPA CBC (ХРВ-БиХ-ЦГ)

  Програмско подручје укључује 12 жупанија у Републици Хрватској, Брчко Дистрикт и 109 општина у Босни и Херцеговини као и 10 општина у Црној Гори. Програмом управља Агенција за регионални развој Републике Хрватске, док је у БИХ Министарство финансија и трезора ...

  Више о програму WWW
 • CBC (СРБ-БиХ)

  Прихватљива територија за финансирање у овом Програму у Републици Србији покрива 15.370 км2 са 1.064.198 становника док у Босни и Херцеговини покрива 16.742 км2 са 1.706.214 становника, што чини укупно 2.770.412 становника у обе земље. Укупан број општина у програмском ...

  Више о програму WWW
 • MED

  Програм транснационалне сарадње Медитеран (МЕД) подржава размјену искуства и знања и побољшање јавних политика између националних, регионалних и локалних органа власти и осталих територијалних учесника из програмског подручја које бухвата 57 регија из 10 различитих држава ЕУ-а и 3 државе ...

  Више о програму WWW
 • ADRION

  Програмско подручје чине слиједеће регије: Земље чланице ЕУ: Италија – 12 регија и двије провинције, Словенија – 2 регије, Грчка – 13 регија, Хрватска – 2 регије ИПА земље: Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија.

  Више о програму WWW