Програми

MED

Програм транснационалне сарадње Медитеран (МЕД) подржава размјену искуства и знања и побољшање јавних политика између националних, регионалних и локалних органа власти и осталих територијалних учесника из програмског подручја које бухвата 57 регија из 10 различитих држава ЕУ-а и 3 државе кандидаткиње.

WWW