Програми

DTP

Програмско подручје обухвата девет држава чланица (Аустрија, Бугарска, Хрватска, Чешка Република, Мађарска, Њемачка – Баден-Wüрттемберг и Баyерн, Румуњска, Словачка и Словенија) и пет држава које нису чланице (Босна и Херцеговина, Молдова, Црна Гора, Србија и Украјина – 4 покрајине), и састављено је од 69 НУТС2 регија.
Географски се ДТП подручје поклапа с територијом на коју се односи Стратегија ЕУ за дунавску регију (ЕУСДР), укључујући слив ријеке Дунав и планинска подручја (као што су Карпати, Балкан и дио Алпа). То је највећи међународни ријечни слив на свијету. То подручје чини петину територије ЕУ и настањује га око 114 милиона људи. Разноликост природног околиша, друштвено-економских и културолошких разлика у разним дијеловима тог подручја може се сматрати огромним изазовима, али заправо представља важне могућности и неискориштени потенцијал.

WWW