Програми

CBC (СРБ-БиХ)

Прихватљива територија за финансирање у овом Програму у Републици Србији покрива 15.370 км2 са 1.064.198 становника док у Босни и Херцеговини покрива 16.742 км2 са 1.706.214 становника, што чини укупно 2.770.412 становника у обе земље. Укупан број општина у програмском подручју износи 31 у Србији и 67 у БИХ.
Укупна површина програмског подручја је 32.112,34 км2. Дужина границе између двије земље износи 370,9 км од чега је 109,9 км копнена граница и 261 км “плава”, ријечна граница (ријекама Дрина и Сава). Дуж границе постоји четрнаест граничних прелаза.

WWW